Når må kulekoblingen skiftes?

Hvis du løfter påløpet opp når den er hektet på bilen og du kjenner eller hører en slakke, eller at sliteindikatoren på siden står på gult eller rødt, er det på tide å skifte kulekobling.

Dette er en enkel jobb som du kan gjøre selv.

Finn riktig kulekobling

For å finner riktig kulekobling er det enklest å sjekke merkeplata på påløpet hvilken type påløpe det er. I nettbutikken vår kan du velge den påløpstypen du har og finne riktig kulekobling ut i fra det.

Du kan også bruke en av våre universale kulekoblinger med innleggsplater som gjør at de passer til mange ulike påløp. Velg riktig type ut i fra totalvekt på hengeren/påløpet.

For ubremsede hengere finnes det ulike typer for både runde og firkantede rør i flere dimensjoner.

Skifte kulekobling

Bruker du en tilpasset kulekobling skal den passe rett på røret. Har du valgt en universal kobling må du måle diameteren på røret for å finne riktig adapterplate.

NB: Påløpsdemperen er festet i den bakre bolten til kulekoblingen. For å unngå at demperen glir tilbake så må du ikke ta ut den bakre bolten med en gang.

  • Løsne mutteren på den fremre bolten og demonter bolten.
  • Trekk tilbake gummibelgen og løsne mutteren på den bakre bolten, men ikke ta ut bolten enda.
  • Bruk bolten du har tatt ut til å banke ut den bakre bolten fra undersiden og opp, slik at bolten du banker oppover kommer nesten gjennom dragrøret. Da kan du fjerne kulekoblingen mens påløpsdemperen fortsatt holder seg på plass.
  • Sjekk at gummibelgen ikke er skadet. Skift ut denne også ved behov.
  • Monter ny kulekobling og sjekk at diameter og bolthull passer.
  • Monter den bakerste bolten ved å slå ut den som står der nedover. Monter fremre bolt og stram muttrene med ca 80-90Nm.
  • Trekk frem gummibelgen slik at den dekker den bakerste bolten (gjelder ikke alle koblinger).

Sjekk at kulekoblingen virker som den skal etter skifte ved å teste den på en bil. Markeringen på siden skal være på grønt når koblingen er festet på bilen.