Verktøy og Utstyr

 1. Jekk og støttebukker
 2. Hjulnøkkel eller muttertrekker
 3. Momentnøkkel
 4. Rørtang
 5. Gummihammer
 6. Nye bremsedeler (bremseklosser, bremseskiver, bremsetromler, hjullager, etc.)
 7. Verneutstyr (hansker og vernebriller)

Trinn 1: Forberedelser

 1. Sikkerhet først: Parker tilhengeren på en flat, stabil overflate. Sørg for at kjøretøyet er sikret ved å plassere klosser foran og bak de andre hjulene.
 2. Løsne hjulboltene: Bruk hjulnøkkel til å løsne hjulboltene på hjulet du skal arbeide med, men ikke fjern dem helt ennå.

Trinn 2: Hev tilhengeren

 1. Jekk opp tilhengeren: Plasser jekken under en solid del av tilhengerens ramme og hev den til hjulet er av bakken.
 2. Sikre med støttebukker: Plasser støttebukker under rammen for ekstra sikkerhet.

Trinn 3: Fjern hjulet

 1. Fjern hjulboltene: Ta av hjulboltene helt og fjern hjulet fra bremsetromelen.

Trinn 4: Fjern bremsetrommelen

 1. Fjern navkoppen: Bruk en rørtang til å forsiktig fjerne navkoppen fra bremsetrommelen.
 2. Fjern navmutter: Løsne og fjern navmutteren.
 3. Ta av bremsetrommelen: Trekk bremsetrommel av. Hvis bremsetrommelen sitter fast, må du forsikre deg om at bremsene er avkoblet håndbrekk ikke er låst. Noen ganger kan bremsewire ha skilt seg og det kan være nødvendig å hekte de av først.

Trinn 5: Skift ut bremsedelene

 1. Skift bremseklosser: Fjern de gamle bremseklossene og installer de nye. Pass på at de sitter riktig og er festet på plass. Det kan være lurt å la den ene siden stå slik at man har en referanse på hvordan det nye skal monteres.

Trinn 6: Monter bremsetrommelen

 1. Skift bremsetromler: Monter den nye bremsetrommelen på navet.
 2. Monter navmutter: Monter ny navmutter. (Tiltrekkningsmoment 280-300N, sjekk spesifikt til fabrikat)
 3. Fest navkoppen: Sett navkoppen tilbake på plass ved hjelp av gummihammer.

Trinn 7: Monter hjulet

 1. Sett på hjulet: Plasser hjulet tilbake på navet og stram hjulboltene for hånd (80-100N).
 2. Senk tilhengeren: Bruk jekken til å senke tilhengeren tilbake til bakken.
 3. Stram hjulboltene: Bruk hjulnøkkelen til å stramme hjulboltene til riktig moment.

Trinn 8: Sjekk arbeidet

 1. Kontroller bremsene: Før du tar tilhengeren i bruk, test bremsene grundig for å sikre at alt fungerer som det skal.
 2. Kontroller hjulboltene: Etter noen kilometers kjøring, sjekk og stram hjulboltene igjen for sikkerhets skyld.